Logo Advocaat
M r... M. .C... T i j s t e r m a n V a k g e b i e d e n K o s t e n C o n t a c t R o u t e b e s c h r i j v i n g


  K o s t e n
  _____________________________________

  Over de kosten van rechtsbijstand door mr. Tijsterman wordt 
  geadviseerd telefonisch contact met het kantoor op te nemen.  
  Zij behandelt naast betalende zaken ook zogenoemde 
  toevoegingszaken (gefinancierde rechtshulp). 
  
  Mr. Tijsterman is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij
  HDI Global SE. 
Haar kantoor maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden, zodat er geen derdengelden kunnen worden ontvangen.
Er is ten aanzien van het kantoor een klachtenregeling van kracht, zoals vermeld in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, die via onderstaande link kan worden ingezien: Kantoorklachtenregeling
Togastiksel
Mr. Marianne Tijsterman    |   Hoofdweg 726a  2132 BV Hoofddorp   |   tel. 023 5 651241   |   info@mariannetijsterman.nl   |   © 2011 Doenja van Gorsel